-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่2

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สมัยสามัญ สมัยที่2 โดยมีสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์