-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์