-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ส่วนที่ 1)

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvSjVISkVIWXpyTzQ/view?usp=sharing

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (ส่วนที่ 2)

https://drive.google.com/file/d/0B3nGeQxWLMGvb1k3cGhiQU9xbnM/view?usp=sharing

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์