-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 / สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1ioRVB8BlIQyX04NW9dkBwTgKL_3rKaV5/view?usp=sharing 

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์