-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563    สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ //  https://drive.google.com/file/d/10kwlZUEzAk-hMxRQ4MTEFs688jEBw1k9/view?usp=sharing

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์