-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563  สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  ///  https://drive.google.com/file/d/1prwxy0k3n9T7yzjGrKRfwV9raNbDafwU/view?usp=sharing

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์