-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

รับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

 

 

**ด่วน เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ มีความประสงค์จะรับโอนย้ายเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา 

ติดต่อได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ โทร. 075-441967 

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีเทศบาลร่อนพิบูลย์