-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

การต่อใบอนุญาตสรรพสามิต

 

 

***ประชาสัมพันธ์ ***

ด้วยวันทีึ่ 6 ม.ค. 60 น้ำท่วม สำนักงานสรรพสามิตทุ่งสง ไม่สามารถมาให้บริการต่อใบอนุญาตสรรพสามิต ที่เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ได้ จึงขอเลื่อนไปเป็นต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยจะแจ้ง วัน เวลา ที่แน่นอนมาอีกครั้งหนึ่ง

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีเทศบาลร่อนพิบูลย์