-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ประชาสัมพันธ์ ประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี 2561

 

 

ประชาสัมพันธ์ ประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญุ ประจำปี 2561

              เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์และวันกตัญญู ประจำปี 2561                            พบกับกิจกรรม  สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การประกวด                สูงอายุสุขภาพดีและผู้สูงอายุทำคุณประโยชน์ และพิธีสมโภชเจดีย์ทราย ในวันศุกร์                  ที่ 13 เมษายน  2561 ณ. วัดเทพนมเชือด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีเทศบาลร่อนพิบูลย์