-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ข่าวประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล

        *** ข่าวประชาสัมพันธ์  ***

ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล  จำนวน  2  ตำแหน่ง

1. เจ้าพนักงานธุรการ     จำนวน  1  ตำแหน่ง

2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข    จำนวน  1  ตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

โทร. 075 - 441967

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีเทศบาลร่อนพิบูลย์