-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย)

 

       *** ข่าวประชาสัมพันธ์ รับโอน (ย้าย)

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1  อัตรา

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1  อัตรา

3. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1  อัตรา

ติดต่อได้ที่  เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ (งานการเจ้าหน้าที่) โทร. 075-441967

 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีเทศบาลร่อนพิบูลย์