-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

จะจดทะเบียนร้านค้าต้องทำอย่างไรบ้าง

จะเปิดร้านค้าเล็กๆที่บ้านตัวเอง ต้องจดทะเบียนด้วยหรือปล่าวและถ้าจดต้องเป็นร้านประเภทไหนบ้าง

1 ความคิดเห็น

    • .

      <p> ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ประเภทบุคคลธรรมดา ตอนนี้อบจ.ได้ถ่ายโอนการจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่เทศบาล และอบต. แล้ว กรุณาไปติดต่อจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่เทศบาล หรืออบต. ในเขตบ้านของท่าน </p>


แสดวความคิดเห็น 

นายอัศวิน จินตวร

นายกเทศมนตรีเทศบาลร่อนพิบูลย์