-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองช่างดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองช่อง เข้าดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ และตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ บริเวณหน้าบ้านยายเคลื่อน และ หนองคูขัน

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์