-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

15 พ.ค. 63 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไล่ยุง ให้แก่พี่น้องประชาชนตามคำร้อง ชุมชนโคกยาง

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เข้าพ่นหมอกควัน เพื่อแก้ปัญหายุงลายให้แก่พี่น้องประชาชน ตามคำร้อง บริเวณชุมชนโคกยาง สำหรับประชาชนภายในชุมชนใด มีความประสงค์ให้เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์พ่นหมอกควันไล่ยุง สามารถเขียนคำร้องได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ในวันและเวลาราชการ

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์