-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

15 พ.ค. 63 กองสาธารณสุข ทต.ร่อนพิบูลย์ ร่วมภารกิจ อส. และผู้ถูกคุมขัง เข้าพัฒนาทำความสะอาดบริเวณบ้านพักนายอำเภอกาญจนดิษฐ์

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมภารกิจกับกลุ่ม อส. และผู้ถูกคุมขัง ทำการปรับแต่งภูมิทัศน์ ตัดแต่งหญ้าและต้นไม้ ภายในบริเวณบ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์