-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

14 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นายกเทศมนตรีร่นอพิบูลย์ มอบกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตัดหญ้าบริเวณทางสาธารณะ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ รับนโยบายท่านอัศวิน จินตวร  นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ออกพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณถนนสาธารณะ ประกอบด้วย ถนนเส้นป่าชมพู่ออกทุ่งโม๊ะ และถนนเส้น ควนสีเมืองสุดเขต ทต.ร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์