-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ออกพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยร่วมกับกองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ออกพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อป้องกันเหตุต้นไม้ล้มทับเส้นทาง และป้องกันเรื่องกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณพื้นที่สามแยกสวนผัก

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์