-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนและเจ้าของแปลงที่ดินในพื้นที่ เกี่ยวกับการถนนบุกเบิก สายหนองเป็ดบ้านนายเขียว

วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ นายอัศวิน จินตวร มอบหมายรองนายกเทศมนตรี นายพงศ์ชัย ทิวกรพิสุทธิ์   และนายจักรพันธ์ จุลภักดิ์  ร่วมกับท่านประธานสภา นายสุรเชษฐ์ สุรภักดี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ตลอดจนผู้อำนวยการกองช่าง ได้ลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนและเจ้าของแปลงที่ดินในพื้นที่ เกี่ยวกับการอุทิศที่ดินแบ่งหักเป็นทางเพื่อสร้างถนนบุกเบิก สายหนองเป็ดบ้านนายเขียว

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์