-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองช่าง ทต.ร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายแสวงคาแคร์ -หลุมขยะ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กองช่าง เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นนายแสวงคาแคร์ -หลุมขยะ

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์