-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

18 พฤษภาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์มอบหมายกองช่าง ออกสำรวจซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ

วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองช่าง ออกสำรวจซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย 1.ถนนเลียบรางรถไฟ สายโรงเรียนดรุณศึกษา-บ้านหนองเป็ด 2.บริเวณหน้าสถานีรถไฟร่อนพิบูลย์ 3.บริเวณบ้านนาโพธิ์ และ 4.บริเวณหลังวัดจีบประดิษฐ์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์