-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมาย รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหากรณีเสาไฟฟ้าสาธารณะปักในเขตแดนพื้นที่ของชาวบ้าน

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมาย นายจักรพันธ์ จุลภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่อนพิบูลย์ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหากรณีเสาไฟฟ้าสาธารณะปักในเขตแดนพื้นที่ของชาวบ้าน ภายในพื้นที่บ้านทุ่งโหม๊ะ โดยได้ข้อยุติคือจะมีการย้ายแนวเสาไฟฟ้าตามแนวถนนสาธารณะ

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์