-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ออกสำรวจเด็กเล็ก เพื่อรับทราบความพร้อมและปัญหา ในการเข้ารับเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ออกสำรวจเด็กเล็ก เพื่อรับทราบความพร้อมและปัญหา ในการเข้ารับเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมกันนี้ได้นำอาหารกลางวันสำหรับเด็กไปแจกจ่ายอีกด้วย

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์