-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อทำการตัดหญ้าริมถนนสาธารณะสายบ้านหนองบอน(สุดเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อทำการตัดหญ้าริมถนนสาธารณะสายบ้านหนองบอน(สุดเขตเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์) และบริเวณด้านหลังสำนักงานการไฟฟ้าร่อนพิบูลย์ จนถึงซอยลุงวี ชมชนป่าชมพู่ หมู่ 5 ตำบลร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์