-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองช่าง ออกสำรวจและซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองช่าง ออกสำรวจและซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย 1.บริเวณบ้านนาโพธิ์ 2.บริเวณถนนสายโรงเรียนดรุณศึกษา ถึงโรงรม 3.ถนนสายทวีวัฒนา

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์