-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

งานบรรเทาสาธารณภัย ออกพื้นที่แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค แก่พี่น้องประชาชน

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 งานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ออกพื้นที่แจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค แก่พี่น้องประชาชน ตามคำร้องในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์