-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณซอยจ่ายะ ชุมชนป่าชมพู่ และบริเวณข้างเซเว้นอิเลเฟเว่น

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า บริเวณซอยจ่ายะ ชุมชนป่าชมพู่ หมู่ที่ 5 และบริเวณข้างเซเว้นอิเลเฟเว่น เพื่อเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม ตามคำร้อง

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์