-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

งานพัฒนาชุมชน ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช สมาชิกสภาลงพื้นที่ออกเยี่ยมครอบครัวคุณแม่วัยรุ่น

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและครอบครัว จังหวัดนครศรีธรรมราช และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมครอบครัวคุณแม่วัยรุ่น ตามโครงการสวัสดิการสังคมแม่วัยรุ่นและครอบครัว ครั้งที่ 1/2563

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์