-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ จัดประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีกลิ่นเหม็นรบกวนจากร้านรับซื้อเศษยางพารา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ สำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีกลิ่นเหม็นรบกวนจากร้านรับซื้อเศษยางพารา บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์