-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วยกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนนสายปากซอยตลาดในถึงหัวสะพานร่อนนา และบริเวณหน้าโรงเรียนอดุณศึกษา เพื่อพิจารณาดำเนินการปูผิวจราจรใหม่

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายนายจักรพันธ์ จุลภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ พร้อมด้วยกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนนสายปากซอยตลาดในถึงหัวสะพานร่อนนา และบริเวณหน้าโรงเรียนอดุณศึกษา เพื่อพิจารณาดำเนินการปูผิวจราจรใหม่

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์