-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาภายในบริเวณอำเภอร่อนพิบูลย์ ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ทำการอำเภอร่อนพิบูลย์

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายนายพงศ์ชัย ทิวกรพิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ เข้าร่วมประชุมโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาภายในบริเวณอำเภอร่อนพิบูลย์ ณ ห้องประชุมรู้รักสามัคคี ทำการอำเภอร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์