-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองช่าง ออกพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองช่าง ออกพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟส่องทางสาธารณะ บริเวณ ชุมชนบ้านโคกยาง ชุมชนวัดเทพพนมเชือด และชุมชนบ้านปรีชาทอง

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์