-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการสนับสนุนรถสามล้อชนิดมือโยก ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ณ ขณะนี้ทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการสนับสนุนรถสามล้อชนิดมือโยก ให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรผู้พิการ ผู้พิการท่านใดมีความประสงค์สามารถติดต่อได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ หรือโทรศัพท์ 075-809577

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์