-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตีเส้นระยะเขตผ่อนผันทางสาธารณะ

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าตีเส้นระยะเขตผ่อนผันทางสาธารณะ ตามแนวทางการจัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ บริเวณหน้าธนาคารออมสิน

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์