-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และหญ้า บริเวณริมถนนสาธารณะ

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้และหญ้า บริเวณริมถนนสาธารณะ ถนนเส้นบ้านศาลาไฟไหม้ และถนนวังไทรเก่า ชุมชนวังไทน หมู่ที่ 7 ตำบลร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์