-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

รองนายกเทศมนตรี รวมกับกองช่าง ลงพื้นที่บริเวณถนนสายตลาดร่อนพิบูลย์ เพื่อประสานผู้รับจ้างงานปูพื้นถนน

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมาย นายจักรพันธ์ จุลภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี รวมกับกองช่าง ลงพื้นที่บริเวณถนนสายตลาดร่อนพิบูลย์ เพื่อประสานผู้รับจ้างงานปูพื้นถนน ในการวางแผนการดำเนินการ

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์