-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนนสายทางเข้าโรงเรียนดรุณศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ถมหลุมบ่อบนถนน

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายนายจักรพันธ์ จุลภักดิ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจถนนสายทางเข้าโรงเรียนดรุณศึกษา เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ถมหลุมบ่อบนถนน บริเวณถนนเลียบรางรถไฟหน้าอาภรณ์อิน และทางข้ามรางรถไฟปากทางเข้าหนองเป็ด

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์