-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองช่าง ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำนวน

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองช่าง ประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลร่อนพิบูลย์ เรื่องการอุทิศที่ดินเพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสำนวน

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์