-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน ออกรับส่งผู้พิการจากชุมชนนาลึก

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน ออกรับส่งผู้พิการจากชุมชนนาลึก พื้นที่เทศบาลตำบลร่อนพิบูล เพื่อส่งเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์