-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย บริเวณชุมชนตลาดเกษตร ม.13

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย บริเวณชุมชนตลาดเกษตร ม.13 เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีผู้ป่วยไข้เลือดออก ทั้งนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุง ปิดภาชนะเพื่อไม่ให้ยุงลงไปวางไข่ คว้ำ เททิ้ง ภาชนะที่สามารถเป็นแหล่งน้ำที่ยุงสามารถลงไปวางไข่ได้ เพื่อลดการเกิดโรคดังกล่าว

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์