-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้และหญ้าริมถนนสาธารณะ บริเวณซอยแสวงคาร์แคร์ถึงซอยหงส์ฟ้า ชุมชนบ้านท้ายเรือ ม.12 และบริเวณชุมชนวังไทร

วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้และหญ้าริมถนนสาธารณะ บริเวณซอยแสวงคาร์แคร์ถึงซอยหงส์ฟ้า ชุมชนบ้านท้ายเรือ ม.12 และบริเวณชุมชนวังไทร เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์