-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เข้าทำความสะอาดบริเวณตลาดสด(ตลาดใหม่)

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เข้าทำความสะอาดบริเวณตลาดสด(ตลาดใหม่) ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์