-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

ประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรและตีเส้นเครื่องหมายจราจร ตั้งแต่บริเวณสี่แยกไฟแดง(ข้างอำเภอ) ไปจนถึงบริเวณห้องแถวข้างโรงพระ ในวันที่ 26 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์จะดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวจราจรและตีเส้นเครื่องหมายจราจร ตั้งแต่บริเวณสี่แยกไฟแดง(ข้างอำเภอ) ไปจนถึงบริเวณห้องแถวข้างโรงพระ ในวันที่ 26 ถึง 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งจะส่งผลต่อการสัญจรและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าว เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์จึงขอความกรุณาพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณดังกล่าว จัดเก็บหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของที่วางอยู่บนพื้นผิวจราจรออกไปเป็นการชั่วคราว สำหรับพ่อค้าแม่ค้าสามารถย้ายสถานที่จำหน่ายไปยังบริเวณศาลาประชาคม หรือบริเวณถนนข้างไปรษณีย์ สำหรับรถยนต์ขอความกรุณาให้จอดบริเวณถนนด้านหลัง ทั้งนี้ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์