-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บกวาดขยะ บริเวณตลาดใหม่

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บกวาดขยะ บริเวณตลาดใหม่ หมู่ที่ 7 และในวันเดียวกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า บริเวณซอยลุงตุด หมู่ที่ 7 ชุมชนวังไทร และบริเวณซอยสะพานกอ หมู่ที่ 5 ชุมชนเทพพนมเชือด

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์