-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ออกส่งน้ำเพื่อการอุปโภค

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ออกส่งน้ำเพื่อการอุปโภค ในพื้นที่บ้านหินลับ ตามคำร้อง

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์