-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองช่าง ออกพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ บ้านศาลาจาก บ้านนาโพธิ์ และบ้านจานเรียว

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองช่าง ออกพื้นที่สำรวจและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ บ้านศาลาจาก บ้านนาโพธิ์ และบ้านจานเรียว

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์