-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้า บริเวณถนนวังไทรตลอดสายถึงห้วยรากไม้ หมู่ที่ 7 ชุมชนวังไทร

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้า บริเวณถนนวังไทรตลอดสายถึงห้วยรากไม้ หมู่ที่ 7 ชุมชนวังไทร และบริเวณถนนศาลพระ 108 สิ้นสุดที่หัวสะพานร่อนนา หมู่ 12 ชุมชนตลาดร่อนพิบูลย์

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์