-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าล้างพื้นที่บริเวณลานจอดรถ ภายในสถานีตำรวจภูธรอำเภอร่อนพิบูลย์

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าล้างพื้นที่บริเวณลานจอดรถ ภายในสถานีตำรวจภูธรอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์