-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบอลร่อนพิบูลย์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำ "ตู้ปันสูข" บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบอลร่อนพิบูลย์ ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำ "ตู้ปันสูข" บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการนี้เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมกันแบ่งปันความสุข หากเหลือก็แบ่งปัน หากขาดก็หยิบไปใช้ เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี และแบ่งปันความสุขให้แก่กัน

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์