-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงาน และการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้ปกครองเด็กเล็ก

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำงาน และการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ พร้อมกันนี้ได้พบปะผู้ปกครองเด็กเล็ก ซึ่งได้เดินทางมาเพื่อรับอาหารกลางวัน ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองเด็กในช่วงสภานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์