-:: เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ยินดีต้อนรับ ::-

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ตีเส้นและเครื่องหมายจราจรใหม่ บริเวณถนนตั้งแต่สี่แยกไฟแดงข้างที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ตลอดสายไปจนถึงบริเวณสามแยกโกกี่

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายอัศวิน จินตวร นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจร ตีเส้นและเครื่องหมายจราจรใหม่ บริเวณถนนตั้งแต่สี่แยกไฟแดงข้างที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ตลอดสายไปจนถึงบริเวณสามแยกโกกี่ โดยดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

 

 

 

นายกเทศมนตรีตำบลร่อนพิบูลย์